Το Cyprus Youth DiplomaCY πραγματοποίησε στις 12 Ιουνίου 2018 στη Λευκωσία σεμινάριο με θέμα “Πολιτιστική Διπλωματία: οι Πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Ρόλος των Νέων”.

Παρακολουθήστε τον χαιρετισμό που απήυθυνε η Πρόεδρος του Cyprus Youth DiplomaCY Αθανασία Κωνσταντίνου0

This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari