วาไรตี้การทูต ตอน “Space Diplomacy” ดำเนินรายการโดยคุณสายรุ้ง ธรรมเจริญ และ คุณชนิดาภา ยุกตะทัต ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ5

This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari