Diplomatic protest ng Pilipinas sa WPS, patuloy.


This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari