GLOBALITA: Maduro, nais nang kumalas sa diplomatic relation sa U.S..


This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari