GLOBALITA: U.S. diplomats, umalis na sa embahada sa Venezuela.


This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari