Aired: October 30, 2016 Hindi na lingid sa kaalaman ng marami ang mga haka-haka ng kababalaghan at misteryo na nagtatago sa Diplomat Hotel sa Baguio.


This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari