Κοτζιάς σε Ερντογάν: Good diplomacy ε;This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari