שידור חי מירושלים: כנס ג’רוזלם פוסט לדיפלומטים More from The Jerusalem Post: http://www.jpost.com

Facebook: https://www.facebook.com/TheJerusalemPost
Twitter: https://twitter.com/Jerusalem_Post3094

This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari