Американски дипломати се възползваха от последната почивка, за да поупражнят уменията си по български…


This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari