Американски дипломати се възползваха от последната почивка, за да поупражнят уменията си по български език. Вижте как се опитват да произнесат тези трудни думи и скоропоговорки. Как се справиха?

U.S. diplomats made the most of the recent summer break to practice their Bulgarian language skills. Join us as they attempt to pronounce these difficult Bulgarian words and tongue twisters. How did they do?

Благодарности на…
Участници…
Робин Брукс
Томас Брънс
Джулия Дилард
Марк Дилард
Елизабет Фицсимънс
Карлийн Фрелих
Джошуа Хенсли
Крис Карбър
Кристен Столт

Thanks to Participants…
Robin Brooks
Thomas Bruns
Julia Dillard
Marc Dillard
Elizabeth Fitzsimmons
Karlene Frelich
Joshua Hensley
J. Chris Karber
Kristen Stolt

Български думи и фрази…
Антоанета Гетова
Галя Пажева-Петрова
Албена Симеонова
Соня Славчева
Анета Стефанова
Любляна Стоянова
Виолета Уайт
Раиса Йорданова

Thanks for the Bulgarian words and phrases…
Antoaneta Getova
Galya Pazheva-Petrova
Albena Simeonova
Sonia Slavtcheva
Aneta Stefanova
Lyublyana Stoyanova
Violetta White
Raisa Yordanova

Продуцент и оператор: Петър Стойнов
Oператор: Пламен Иванов
Редактор: Ланс Ериксън
Преводач на субтитрите: Виктория Тошкова

Producer and videographer: Petar Stoynov
Videographer: Plamen Ivanov
Editor: Lance Erickson
Video Text Translator: Viktoriya Toshkova

Идея: Посолство на САЩ във Варшава, Полша
Video Concept: U.S. Embassy Warsaw, Poland

Нито един дипломат не пострада при заснемането на това видео.
No diplomats were harmed during the filming of this video.

U.S. Embassy Sofia 201323190

This video is brought to you by Kokula Krishna Hari Kunasekaran! Visit Website or Follow back at @kkkhari